تعمیرات مبلمان مهر

رنگ کاری صنایع چوبی

تعمیر و رویه کوبی مبل راحتی

خدمات تعمیرات مبلمان مهر - رویه کوبی و تعمیر مبل راحتی

تعمیر و نجاری کلاف و اسکلت مبل

تعویض رویه کوبی

فروش پارچه مبل راحتی ، ارزانتر از بازار

رنگ کاری قسمتهای چوبی مبل راحتی

دوخت پیراهن مبل و رومبلی

رنگ کاری و تعمیر میز وسط و ...

تعمیر مبل راحتی بدون تعویض رویه مبل (شستشوی رویه مبل و رویه کوبی مجدد)

استفاده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه (اسفنج یورتان 5-10 سانتی متری ، فوم)

فروش محدود و سفارشی مبلمان راحتی .