تعمیرات مبلمان مهر

روشهای نگهداری و محافظت از چوب

نحوه محافظت از چوب به روش سنتي

  1. نيم سوز كردن : حمله عوامل زنده و رطوبت را خنثي مي كند.
  2. ماليدن روغن هاي نباتي و حيواني : به جداره خارجي چوب روغن مي مالند كه از رطوبت جلوگيري مي كند ولي در مقابل حريق و عوامل زنده موثر نيست چون روزي اين ماده شستشو مي شود. (دائمي نيست) به روش غوطه وري به مواد نفتي آغشته مي كنند.
  3. خشك نگه داشتن چوب.

روش هاي جديد محافظت از چوب بر دو عامل استوار است:

  1. استفاده از مواد شيميايي : كه چوب را در برابر تمام تهديدات محافظت مي كند و به جاي رويه چوب مواد را به عمق چوب تزريق مي كنند.
  2. براي نگه داري چوب از چه موادي استفاده مي شود؟
  3. كروزت : از مهم ترين محافظت كنندگان چوب كه از تقطير زغال سنگ به دست مي آيد. اين ماده تركيبي سمي و چوب را در برابر عوامل زنده محافظت مي كند و ماده اي است پايدار و غير قابل شستشو كه از چوب خارج نمي شود. هم به صورت خالص و هم به صورت تركيب با قير يا نفت استفاده مي شود.
  4. پنتاكلروفنل : از ديگر محافظ هاي روغني چوب است كه به جاي كروزت و به همراه نفت استفاده مي گردد.
  5. نمك هاي فلزي : از محافظت كننده هاي محلول در آب مي باشند؛ مانند: آرسنات مس كرماته شده و يا كلر روي كرماته شده.
  6. مواد پليمري مانند PEG كه به عنوان قشري، روي چوب را مي گيرد و از تبادلات مكانيزم چوب و عوامل زنده جلوگيري مي كند. برعكس آنچه كه به عمق چوب تزريق مي شود ماده اي است ضد حريق يعني از گسترش شعله جلوگيري مي كند.
  7. علاوه بر روش هاي فوق روش هاي ديگري نيز وجود دارد كه با هدف دو گانه استفاده شده و تا حدي موجب محافظت از چوب مي گردد؛ مانند: رنگ كردن چوب و زدن لاك و الكل يا استفاده از پليمر.