تعمیرات مبلمان مهر

نئوپان

نئوپان نام تجاری فراورده است بدست آمده از خرده های چوب صنایع بازیافت چوب و ضایعات چوب درختان و برای مصارف متفاوتی به کار میرود . بنابراین نئوپان محصولی است مهندسی شده و کامپوزیتی .

صنعت نئوپان در بین سایر صنایع چوب ، صنعتی است نوپا و به دلیل استفاده از ضایعات سایر صنایع وابستگی شدیدی به صنعت چوب دارد .

مواد تشکیل دهنده نئوپان شامل خرده چوب و یا خاک اره به همراه رزین صنعتی و یا سایر چسب ها است که تحت حرارت و فشار زیاد پرس میشوند و به صورت تخته هایی در ابعاد بزرگ آماده مصرف در سایر صنایع چوبی میشوند.

کاربرد نئوپان در محصولاتی مانند : کمد و کابینت ، درب های چوبی ، میز و نیمکت ، صندلی و مبلمان و ... به وضوح قابل مشاهده است .

یکی از دلایل اهمیت تولید نئوپان جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی است . این صنعت با تامین بخش بزرگی از مواد اولیه صنایع چوب سهم بسزایی در کاهش قطع درختان را به خود اختصاص داده است.